Undvika uppkomsten av vattenskador i badrum

By

Badrummet är ett fuktigt rum som används dagligen. Även om det ska vara fullkomligt vattentätt och tåla stänk från olika håll och kanter, händer det att vattenskador uppkommer. Vattenskador är vanligt förekommande i badrum eftersom de håller så pass hög luftfuktighet och i vissa fall kan vara dåligt ventilerade.

Orsaker till vattenskador i badrum

Varför ett badrum blir vattenskadat kan bero på flera olika orsaker. I gamla badrum med halvdåliga tätskikt är det lätt att råka ut för en vattenskada. Om tätskiktet inte håller tätt kan vatten på golvet ta sig in under golvet och orsaka svåra skador. Tyvärr är det dock inte bara gamla och slitna badrum som drabbas, vattenskador kan även drabba de nyaste badrummen. Orsaken handlar i det fallet ofta om badrummet inte renoverats på rätt sätt. Slarv med byggregler, branschregler eller felaktigt uppfattade monteringsanvisningar kan orsaka misstag som i sin tur kan orsaka en vattenskada. En annan vanlig orsak till vattenskador är ledningar och rör som brister. Rör och ledningar slits med åren och behöver bytas ut regelbundet. Ibland kan en koppling mellan två rör börja läcka vatten, vilket kan vara svårt att upptäcka. Om du har dolda rör och ledningar är det därför viktigt att du undersöker dessa regelbundet för att utesluta att ett läckage blivit till. Även om du har golvmatta som ska hålla tätt kan stora mängder vatten under lång tid slita ner materialet. Om vatten droppar i skarvar mellan kakel eller klinkerplattor är även dessa utrymmen extra utsatta. För att undvika en vattenskada handlar det alltså om att hålla allmän uppsikt över ditt badrum. Håll koll på de utsatta områdena och byt ut inredning vid behov så bör du ha goda förutsättningar för att undvika en vattenskada.

När är det dags för en badrumsrenovering?

Om ditt badrum är gammalt och slitet kan det vara läge att överväga en badrumsrenovering. Om du har en golvbrunn som är tillverkad före årtalet 1990 måste denna bytas ut vid renovering. Om golvbrunnen är äldre än 15 år är det dock dags att byta ut golvbrunnen oavsett när tidigare renovering genomfördes.

Sköt ditt badrum

Genom att ta hand om ditt badrum kan du förebygga en vattenskada och problematik med fukt.

  • Rengör din golvbrunn regelbundet. Det förebygger stopp i avloppet och att dålig lukt tar sig upp från avloppet.
  • Fixa bra ventilation i badrummet för att undvika konstant hög luftfuktighet.
  • Om du ska sätta upp en hylla, krok eller liknande, är det bäst att limma fast den. Undvik i all mån att borra i badrummet, eftersom det ökar risken för att fukt tar sig in i väggen och orsakar en fuktskada.
  • Se över ditt golv och dina väggar i ditt badrum regelbundet. Notera om du hittar några sprickor, det kan nämligen vara ett tecken på att tätskiktet är skadat. Det bör åtgärdas omgående för att undvika vattenskada.