Måste man anlita hantverkare?

Ska man renovera badrummet finns många fördelar med att anlita hantverkare men många moment får man göra själv om man vill. Som tidigare nämnt kan man till exempel riva ut det gamla badrummet på egen hand och visst kan man sätta tät- och ytskikt själv om man har rätt kunskaper.

När det gäller el och vattenarbeten kan det dock vara riskfyllt att arbeta på egen hand och dessutom måste man följa branschens alla regler för att badrummet ska bli godkänt. Så även om man vill renovera delar av vadrummet själv så ska man alltid se till att anlita åtminstone en elektriker och en rörmokare.